Welcome Packet

Services

Table of Contents

แพ็คเกจเว็บไซต์สำเร็จรูป

HappyWay Basic

Basic
20,000 บาท
 • ลงข้อมูลเว็บไซต์ 10 หน้า
 • ฟรี Domain 1 ปี *
 • ฟรี Server 1 ปี *
 • ฟรี Basic Support Package 1 ปี
 • ปรับแก้แบบ 2 ครั้ง
 • ดีไซน์ภาพสำหรับเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • ลงรูปภาพใบอัลบั้ม 50 ภาพ
 • ลงข่าว/บทความ 10 รายการ
 • ฟรี SSL Certificate (https)
 • ฟรี Bandwidth Unlimited
 • เว็บไซต์รองรับ Responsive
Popular

HappyWay Standard

Standard
30,000 บาท
 • ลงข้อมูลเว็บไซต์ 15 หน้า
 • ฟรี Domain 1 ปี *
 • ฟรี Server 1 ปี *
 • ฟรี Basic Support Package 1 ปี
 • ปรับแก้แบบ 3 ครั้ง
 • ดีไซน์ภาพสำหรับเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • ลงรูปภาพใบอัลบั้ม 100 ภาพ
 • ลงข่าว/บทความ 15 รายการ
 • ฟรี SSL Certificate (https)
 • ฟรี Bandwidth Unlimited
 • เว็บไซต์รองรับ Responsive

HappyWay Premium

Premium
40,000 บาท
 • ลงข้อมูลเว็บไซต์ 20 หน้า
 • ฟรี Domain 1 ปี *
 • ฟรี Server 1 ปี *
 • ฟรี Basic Support Package 1 ปี
 • ปรับแก้แบบ 4 ครั้ง
 • ดีไซน์ภาพสำหรับเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • ลงรูปภาพใบอัลบั้ม 150 ภาพ
 • ลงข่าว/บทความ 20 รายการ
 • ฟรี SSL Certificate (https)
 • ฟรี Bandwidth Unlimited
 • เว็บไซต์รองรับ Responsive

*ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%

แพ็คเกจ Design to Website

Design to WordPress

Wordpress
เริ่มต้นที่ 20,000 บาท
 • เริ่มต้นที่ 5 หน้า
 • ฟรี Domain 1 ปี *
 • ฟรี Server 1 ปี *
 • ฟรี Basic Support Package 1 ปี
 • ปรับแก้เว็บไซต์ 3 ครั้ง
 • ลงรูปภาพใบอัลบั้ม 100 ภาพ
 • ลงข่าว/บทความ 20 รายการ
 • ฟรี SSL Certificate (https)
 • ฟรี Bandwidth Unlimited
 • เว็บไซต์รองรับ Responsive

Design to HTML

HTML
เริ่มต้นที่ 28,000 บาท
 • เริ่มต้นที่ 5 หน้า
 • ฟรี Domain 1 ปี *
 • ฟรี Server 1 ปี *
 • ฟรี Basic Support Package 1 ปี
 • ปรับแก้เว็บไซต์ 3 ครั้ง
 • ฟรี SSL Certificate (https)
 • ฟรี Bandwidth Unlimited
 • เว็บไซต์รองรับ Responsive

*ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%

แพ็คเกจออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ลูกค้ามีความต้องการเว็บไซต์ที่ไม่เหมือนใคร ต้องการ Desgin ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อธุรกิจของตัวเอง เรามีบริการแพ็คเกจที่เพิ่ม flow การออกแบบ UX/UI หรือเพิ่ม process ออกแบบเว็บไซต์ โดยเริ่มตั้งแต่ พูดคุย เก็บความต้องการ ออกแบบ ตามกระบวนการของ UX/UI เพื่อให้ได้ Design ตามที่ลูกค้าต้องการ ไปจนถึงพัฒนาเว็บไซต์ ส่งมอบและดูแลระบบให้กับลูกค้า ลูกค้าสนใจบริการของเรา สามารถติดต่อเราได้เลยตามช่องทางติดต่อหลัก Line, Facebook, เบอร์โทร, อีเมล

Web Design

แพ็คเกจพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

บริการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า เป็นบริการที่ทำงานตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนา ทดสอบ ส่งมอบ และดูแลระบบหลังการขาย รวมถึงพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันเรารองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Stack ดังนี้ PHP Laravel Framework, Nuxt.js, Vue.js, React.js, AWS, DigitalOcean เป็นต้น แต่เราไม่ได้ยึดติดกับเทคโนโลยีที่ใช้ พร้อมพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า เราทำงานแบบ agile, scrum, kanban และอื่นๆ เพื่อความเร็วรวด ยึดหยุ่น ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสนใจบริการของเรา สามารถติดต่อเราได้เลยตามช่องทางติดต่อหลัก Line, Facebook, เบอร์โทร, อีเมล

Web Development

"จุดสูงสุดของความต้องการของชีวิตสำหรับผม ผมเข้าใจว่ามันคือ ความสุข มีเงินก็เพื่อมีความสุข ได้ท่องเทียวก็เพื่อมีความสุข สำหรับคนทำงานแล้ว ถ้าได้ทำงานที่เรารัก ได้ทำงานอย่างมีความสุข ผลลัพธ์ก็จะออกมาดี มีประสิทธิภาพ เรามีความสุข ลูกค้าก็มีความสุข จึงเป็นแนวทางการทำงานของ HappyWay Technology ของเรา"